Indhold
Ændring 2019.37 - Spandet By, Område til teknisk anlæg Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.28 - Østerbyen, Bydelscenter, Storegade og Rosenvængets Alle, Esbjerg Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe

Ændringer

Kommuneplanændring i forslag Høringsperiode
Ændring 2019.44 Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe 09.12.19 - 05.02.20
Ændring 2018.27 Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum 18.12.19 - 12.02.20
Ændring 2018.24 Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej 28.05.19 - 23.07.19
Klima og håndtering af vand - - -
Ribe Nørremarken, Boliger på Nørremarken 01.07.20 - 26.08.20
Ribe Syd, Erhvervsområde ved Stampemøllevej 27.05.20 - 24.06.20
Sønderris, Ejendom på Ravnsbjergvej 2 11.05.20 - 08.06.20
Test 1 den 3 september 2019 21.04.20 - 16.06.20
Ændring 2018.28 Østerbyen, Bydelscenter, Storegade og Rosenvængets Alle, Esbjerg 05.02.20 - 04.03.20

 

 

Vedtagne Kommuneplanændringer
Ændring 2018.20 Arealkrævende Erhverv
Ændring 2017.04 Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè
Ændring 2019.33 Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej
Ændring 2019.35 Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej
Ændring 2019.36 Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning
Ændring 2017.08 Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade
Ændring 2017.73 Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33
Ændring 2017.10 Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien
Ændring 2018.22 Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej
Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding
Ændring 2017.01 Gørding Landområde, konferencecenter
Ændring 2017.11 Hjerting Bydelscenter i Hjerting
Ændring 2019.40 Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup
Ændring 2019.43 Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej
Ændring 2017.02 Indre By, Boliger ved Nygårdsvej
Ændring 2017.07 Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser
Ændring 2018.15 Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej
Ændring 2017.12 Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej
Ændring 2017.03 Kolonihaveområder
Ændring 2016.57 Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esbjerg
Ændring 2019.38 Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måde
Ændring 2018.16 Område til kontorerhverv og boliger i Jerne
Produktionserhverv
Ændring 2018.17 Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund
Ændring 2018.25 Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde
Ændring 2019.31 Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme
Ændring 2018.14 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet
Ændring 2018.29 Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg
Ændring 2016.50 Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg