Indhold
Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2019.37 - Spandet By, Område til teknisk anlæg Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.28 - Østerbyen, Bydelscenter, Storegade og Rosenvængets Alle, Esbjerg Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej

Ændring 2017.04 Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2017.04 Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè
Titel Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè
Forslagsdato 19. marts 2018
Høring start 21. marts 2018
Høring slut 25. april 2018
Dato for vedtagelse 20. august 2018
Dato for ikrafttræden 28. august 2018
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for attraktive boliger, som indpasses i bymidtens omgivelser.

Som det ses på kortet, omfatter ændringen et område ved Skolegade og Sct. Knuds Allè i Bramming.

Redegørelse

Brammings tidligere rådhus står tomt og er sat til salg, og Bramming Boligforening er interesseret i at købe grunden med henblik på opførelse af nyt boligbyggeri. Det vurderes, at et sådant centralt beliggende boligbyggeri vil være attraktivt og styrke Brammings bymidte. Da grunden ligger i et område, der er udlagt til offentlige formål, ønskes den tilladte anvendelse i forbindelse med salget ændret til boligformål, så det bliver muligt at opføre en blanding af tæt-lav bebyggelse og etageboliger.

Arealets afgrænsning af omgivelserne og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2017.04 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 21-010-0002.

Indkaldte idéer

I perioden 26-09-2017 til 10-10-2017 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden justeringer.

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af Offentlig område til Blandet boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses, at der af enkeltområde 21-010-050 udskilles to nye enkeltområder 21-010-130 og 21-010-140.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

    Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3752573' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23

Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WH... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE komtil_id='9415728' Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 39