Indhold
2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2019.37 - Spandet By, Område til teknisk anlæg Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2018.28 - Østerbyen, Bydelscenter, Storegade og Rosenvængets Alle, Esbjerg Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum

Ændring 2018.29 Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg

Status Vedtaget
Plannavn Ændring 2018.29 Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg
Titel Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg
Forslagsdato 1. april 2019
Høring start 4. april 2019
Høring slut 30. maj 2019
Dato for vedtagelse 16. september 2019
Dato for ikrafttræden 24. september 2019
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for nyt boligområde til socialt botilbud.

Som det ses på kortet omfatter ændringen et område ved Niels Bohrs Vej og Spangsbjerg Møllevej i Esbjerg.

Redegørelse

Det offentlige område ønskes ændret til boligområde for at give mulighed for placering af et socialt boligtilbud. Placeringen på uddannelsessletten begrundes i ønsket om at undgå nabokonflikter til andre boliger. Området udskilles som et eget rammeområde, hvor bebyggelsesprocenten og bygningshøjden sænkes væsentligt for også på denne måde at sikre, at der ikke bygges anden boligbebyggelse i nærheden af det aktuelle sociale boligtilbud.

Arealets afgrænsning, omgivelser og rammer for lokalplanlægningen, fremgår af de følgende sider.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2018.29 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 01-030-0006.

Indkaldte idéer

I perioden 03-12-2018 til 17-12-2018 var forslaget i idehøring på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Her opfordrede byrådet borgerne til at komme med ideer til områdets anvendelse.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)
Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektiv kræver særlig beskyttelse. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke bilag IV arter eller deres yngle og rasteområder.
Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Vedtagelse af Ændringen

Der er kommet en bemærkning fra Miljøstyrelsen omhandlende manglende bilag IV-arter. Det er nu indarbejdet i kommuneplanen og ændringen er vedtaget endeligt med denne justering.

 

Hovedstrukturdel

På kommuneplanens farvede hovedstrukturkort ændres en del af et Offentligt område til  Lavt boligområde. Ændringerne er illustreret på kortet.

Rammedel

Af kortet kan ses at enkeltområde 01-030-240 udskilles fra enkeltområde 01-030-130.

Anvendelsesbestemmelser og bindinger fremgår af de følgende sider.

De nævnte bindinger i rammedelen kan ses på Esbjerg Kommunes WebKort.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

    Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3751612' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23

Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WH... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE komtil_id='9568001' Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 39