Indhold
Ændring 2017.12 - Kjersing, Store udvalgsvarebutikker ved Kjersing Ringvej Ændring 2018.15 - Jerne dagligvarebutik og boliger ved Niels Lambertsensvej Ændring 2017.08 - Esbjerg Indre By, Cykelstibro over banen Exnersgade - Jernbanegade Ændring 2016.50 - Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg Ændring 2018.29 - Vognsbøl, Boligområde til socialt tilbud, Esbjerg Ændring 2017.07 - Indre by, nye bevarings- og anvendelsesbestemmelser Ændring 2018.28 - Østerbyen, Bydelscenter, Storegade og Rosenvængets Alle, Esbjerg Ændring 2018.21 - Gammelby, Biogas i Måde Ændring 2019.38 - Novrup-Måde landområde, Stort varmelager og varmepumpeanlæg til fjernvarme ved Måd Ændring 2018.20 - Arealkrævende Erhverv Ændring 2019.35 - Bramming Vestby, Erhvervsområde, Industrivej og Vardevej Ændring 2018.16 - Område til kontorerhverv og boliger i Jerne Ændring 2018.14 - Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet ved Grådybet Ændring 2017.73 - Farup Kirkeby, Boligområde, Farup Kirkevej 33 Ændring 2019.33 - Bramming Sydby, Boliger ved Mulvadvej Ændring 2016.57 - Novrup-Måde landområde, Skæve boliger til særligt udsatte, øst for motorvejen, Esb Ændring 2018.22 - Grimstrup By, Boligområde nord for skolen, Egedalvej Ændring 2017.01 - Gørding Landområde, konferencecenter Ændring 2019.39 - Gørding By, Boligområde syd for Aikevej, Gørding Ændring 2017.10 - Gjesing Nord, Plejecenter og boligområde ved Krebsestien Ændring 2019.36 - Esbjerg By, Oversvømmelsesudpegning Ændring 2018.17 - Ribe Bykerne, Boliger på Ribe Jernindustrigrund Ændring 2017.11 - Hjerting Bydelscenter i Hjerting Ændring 2017.04 - Bramming Midtby, Boliger på Rådhusgrunden, Skolegade, Sct. Knuds Allè Ændring 2019.31 - Ribe Nørremark, Ribe fjernvarme Ændring 2017.02 - Indre By, Boliger ved Nygårdsvej Ændring 2018.24 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2017.03 - Kolonihaveområder 2019.0040 - Hostrup Landområde, Vandskisport center ved Houstrup Ændring 2018.25 - Ribe Bykerne, Det Gamle Remiseområde Ændring 2019.37 - Spandet By, Område til teknisk anlæg Ændring 2019.32 - Gl. Sædding, For et boligområde ved Strandvænget Ændring 2018.27 - Darum Landområde, Dagligvarebutik i St. Darum Ændring 2019.43 - Hunderup, Boligområde ved Kragelundvej Ændring 2019.44 - Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe

Ændring 2019.44 Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe

Status Forslag
Plannavn Ændring 2019.44 Bevaringsværdige bygninger Tangekvarteret, Ribe
Titel Ændring 2019.44
Forslagsdato 3. december 2019
Høring start 9. december 2019
Høring slut 5. februar 2020
PDF
Baggrund

Ændringen vil give mulighed for at ændre SAVE-værdien.

Som det ses på kortet omfatter ændringen en del af Tangekvarteret i Ribe.

Redegørelse

I forbindelse med udarbejdelse af en bevarende lokalplan for Tangekvarteret i Ribe, er der foretaget en genregistrering af bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet samt en screening og nyregistrering af bygninger opført inden 1970. På baggrund af de nye SAVE-værdier foretages der ændringer i, hvilke bygninger der er udpeget som bevaringsværdige. Når der sker en genvurdering og genregistrering af SAVE-værdierne på bevaringsværdige bygninger, kræver det en kommuneplanændring.

I overensstemmelse med Forslag til Ændring 2019.44 udarbejdes Forslag til Lokalplan nr. 40-020-0006.

Særligt beskyttede arter og naturområder (natura 2000)

Bilag IV-arter er dyr og planter, der ifølge EF-habitatdirektivet kræver særlig beskyttelse. Natura 2000-områderne er et netværk af internationalt beskyttede naturområder i EU. Natura 2000 er en samlet betegnelse for habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og ramsar-områder. Kommuneplanændringen vurderes ikke at påvirke natura 2000-områder, bilag IV-arter eller deres yngle og rasteområder.

Miljøvurdering

Kommuneplanændringen er screenet i henhold til miljøvurderingsloven og skal ikke underkastes en miljøvurdering.

Af følgende kort og adresseliste, kan ses hvilke bygninger der er blevet registreret eller genregistreret.

Vedtagelse af Ændringen

Ændringen er vedtaget endeligt uden/med mindre justeringer.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved ændringens endelige vedtagelse:

    Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHE... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT html,enrid FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE planid='3753418' Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 23

Warning: pg_exec(): Query failed: ERROR: relation "kommuneplan18.kpplandk2_view_bind" does not exist LINE 1: SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WH... ^ in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1778 SELECT enrid, html FROM kommuneplan18.kpplandk2_view_bind WHERE komtil_id='9699232' Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/esbjerg/komtil/tillaeg_rammer.php on line 39