Esbjerg Kommunes politik for Integration og Sociale fællesskaber

Esbjerg Kommunes Integrationspolitik har visionen, at der i Esbjerg Kommune er plads til os alle – vi er alle medborgere med lige muligheder for at udfolde os i forhold til uddannelse, beskæftigelse, bosætning, kultur, fritid, idræt og andre aspekter af livet. 

Vi samarbejder i Esbjerg om den gode integration – et samarbejde mellem kommune, borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, boligorganisationer, foreninger og andre som vil gøre en indsats. Vi vil vi opnå en mangfoldighed, der beriger og styrker.

Der fokuseres i Integrationspolitikken på seks områder: 1) Bolig, 2) Sundhed, 3) Børn, unge og uddannelse, 4) Arbejdsliv, 5) Kultur, fritid og foreningsliv og 6) Kommunikation.

Relevant i forbindelse med:

Boligområder

Kultur og fritid

Undervisning og dagtilbud