Geologisk set – Det sydlige Jylland. En beskrivelse af områder af national geologisk interesse.

By- og Landskabsstyrelsen har i samarbejde med De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) igangsat udarbejdelsen af et landsdækkende kort over værdifulde geologiske områder.

Geologisk set – Det sydlige Jylland indeholder en gennemgang af regionens geologiske udvikling i de seneste 25 millioner år. Her findes en ny opfattelse af den miocæne udvikling i Syd- og Midtjylland. Istidslandskabet med de kuperede moræneformer mod øst og bakkeøerne og hedesletterne mod vest er beskrevet og illustreret med flere kort, blandt andet et helt nyt geomorfologisk kort over regionen. Også kysternes udformning og dynamik er fyldigt omtalt. Det gælder både den unge, bugtede Lillebæltskyst og den modne, udrettede Vesterhavskyst med barriereøer og Vadehavet.

Den centrale del af bogen gennemgår 26 lokaliteter. Alle lokaliteterne har national og regional betydning, og nogle har endda international bevågenhed. Efter den geologiske beskrivelse af hver lokalitet følger en omtale af stedets særlige værdi, og hvordan det bedst beskyttes.

Udpegningerne i Sydvestjylland benyttes som grundlag for  de områder som er nævnt i kommuneplanens kapitel om geologi.

Relevant i forbindelse med:

Geologi