Handicappolitik i Teknik & Miljø

Visionen for denne politik er at opnå realistiske, vellykkede mål for at udvikle Esbjerg Kommune til et tilgængeligt og inkluderende levested, hvor borgere med handicap har mulighed for at deltage i samfundslivet på lige fod med andre.

Som mål for indsatsen i forvaltningen skal borgere med handicap opleve:

  • at få et sammenhængende tilbud
  • at have tilgængelighed i forhold til kommunikation og information
  • at have bevægelsesfrihed
  • de fysiske omgivelser som tilgængelige

For at skabe et sammenhængende tilbud er der fokus på, at fremtidsperspektiv og helhedssyn i forhold til borgerens liv er tænkt ind i den kommunale indsats, og at borgeren oplever, at der er en sammenhængende indsats på tværs af de kommunale indsatser.

Borgere med handicap skal have tilgængelighed i forhold til kommunikation og information. For at sikre borgerne denne oplevelse, er der i kommunens indsatser mulighed for at yde støtte til, at borgeren kan udnytte sine evner til at kommunikere, og til at få eller opsøge støtte til at kunne modtage informationer.

Borgerens bevægelsesfrihed og tilgængelighed til fysiske omgivelser drejer sig på handicapområdet primært om, at boligen og dagtilbuddene skal være indrettet handicapvenligt, så der ikke i tilbuddene er barrierer for den fysiske tilgængelighed. Ved etablering af sociale bo- og dagtilbud indgår hensyn til brugernes handicap med stor vægt.

Relevant i forbindelse med:

Offentlige områder

Boligområder

Centerområder

Sociale tilbud

Omsorg

Grønne strukturer

Trafik

Kultur og Fritid

Undervisning og dagtilbud