Forside / Hele kommuneplanen / Relaterede planer / Kulturpolitik

Kulturpolitik

Kulturpolitikken blev vedtaget i efteråret 2012 og revideres løbende efter behov. Formålet med kulturpolitikken er at skabe et fælles fundament og en kurs for Esbjerg Kommunes kulturprofil.

Kulturpolitikken skal ses som en ramme med frirum og plads til kreativitet, hvor visionen og målene for fokusområderne danner baggrund for prioriteringer på kulturområdet.

Visionen for kulturpolitikken er, at kulturen i Esbjerg Kommune skal skabe energi, livskvalitet, sammenhængskraft og identitet.

”Vi vil arbejde frem mod en høj grad af synergi mellem kulturaktørerne, kulturbrugerne og de offentlige og private parter. Vi vil være åbne og skabe udsyn til verden, markere os internationalt og have mod til at afprøve nye veje. Vi vil skabe kulturelle åndehuller, sætte eksperimenterende kultur i fokus og skabe plads til udfoldelse samt frirum for kreativitet. Vi vil bruge vores forskelligheder som en styrke og i fællesskab sikre en mangfoldig, dynamisk og involverende kultur.”

Kulturpolitikkens fokusområder:

  • Børne- og Ungdomskultur
  • Amatører og Professionelle
  • Kultur i naturen
  • Kultur i byrum
  • Kulturarv og Kulturformidling
  • Synergi og Tværfaglighed

Den kulturelle tilskuds- og støttestrategi revideres på baggrund af input fra fokusområderne.

Kulturpolitikkens mål under de enkelte fokusområder realiseres gennem handleplaner.

Relevant i forbindelse med:

Energimetropol Esbjerg

Centerområder

Offentlige områder

Kultur og fritid

Bevaring

Turisme

Undervisning og dagtilbud