Sektorplan 2010-2021 for Social & Tilbud

I sektorplanen for det sociale område, er der formuleret mål for de sociale tilbud, der er med til at sikre fysiske rammer til gennemførelse af intentionerne i serviceloven og handicappolitikken.

Sektorplanen er udarbejdet med baggrund i de politiske målsætninger for socialområdet. Sektorplanen skal ses i sammenhæng med Esbjerg Kommunes handicappolitik og med kommunens boligpolitik, hvor handicapboliger indgår på lige fod med alle andre boliger i kommunen. I Handicappolitikken er bl.a. indeholdt overordnede mål vedrørende boliger og arbejdsliv.

I sektorplanen er formuleret målsætninger for de fysiske rammer og placering af tilbud på socialområdet. Derudover er der mål for nedlæggelse og oprettelse af bo- og beskæftigelsestilbud. Sektorplanens målsætninger peger på en række indsatsområder, som er nødvendige for at opfylde målsætningerne f.eks. en undersøgelse af, om kapaciteten svarer til efterspørgslen og til en afdækning af behovet for renovering af eksisterende tilbud.

I Esbjerg Kommune bor der ca. 2.700 voksne borgere, som har en fysisk, psykisk, social eller sensorisk funktionsnedsættelse, der bevirker, at de oplever større eller mindre vanskeligheder med at få hverdagslivet til at fungere. Det betyder, at mulighederne for at deltage i hverdagens almindelige praktiske gøremål og i arbejdslivet er vanskeliggjort, og at det almindelige fritidsliv tilsvarende kan være svært tilgængeligt.

Esbjerg Kommune skal i henhold til Lov om Social Service yde hjælp til alle borgere over 18 år, som på grund af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for støtte til udvikling og kompensation.

Med socialområdets Masterplan er vedtaget strategiske sigtelinier for Social & Tilbud, der tager afsæt i Sektorplanens målsætninger.

Relevant i forbindelse med:

Offentlige områder

Boligområder

Sociale tilbud