Strategiplaner for turismeudvikling

Esbjerg Erhvervsudvikling har udarbejdet og godkendt en strategiplan for 2013: Vækststrategi 2013. Planen er nøje afstemt med strategiplanen for Destination Sydvestjylland: Destination Sydvestjylland – en god forretning.

Vækststrategi 2013 har fokus på at skabe vækst gennem to overordnede indsatsområder:

  • ved at arbejde med tiltrækning af flere turister til kommunen
  • ved at styrke salget gennem servicering af de turister, der allerede har fundet vej til kommunen.

De fem kommuner, der samarbejder i rammerne af Sydvestjysk Udviklingsforum (Destination Sydvestjylland) har også udarbejdet en turismestrategi: Destination Sydvestjylland – en god forretning. De to strategiplaner går hånd i hånd og begge planer har defineret turistaktøren som den primære kunde og arbejder med en fælles mission:

"Vi hjælper hinanden med at tjene flere penge gennem optimering af hele turismens værdikæde. Vi sætter fokus på unikke steder, bemærkelsesværdige produkter, mindeværdige oplevelser og fremragende services af international standard".

Figur: Strategiplaner (ligger i N:\Kommuneplan\kp14_26\01_Indesign mappestruktur\Turisme (TU)\TU_billeder)

Figur nn: Strategiplaner for udvikling af turismen i Esbjerg Kommune

De to strategiplaner afføder en lang række opgaver (se fig. 1). Opgaver, der har fokus på at skaffe flere turister til kommunen gennem f.eks. markedsføring, PR og online salg samt opgaver, der har fokus på at servicere turisterne f.eks. gennem implementering af informationsstandere, udvikling af apps, udvikling og drift af velkomstcentrer samt m.v.

Esbjerg og Ribe har forskellige målgrupper. Figur 2 viser målgrupper i relation til temaer (Visitdenmark) samt primære markeder.

Figur: Målgrupper i relation til temaer samt primære markeder

Relevant i forbindelse med:

Turisme