Trafik- og Mobilitetsplan

Med udgangspunkt i trafikmodellen udarbejdes ”Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg By” for at sikre en bæredygtig udvikling af trafikken frem til 2030.

Der udarbejdes ”Trafik- og Mobilitetsplan for Esbjerg Kommune” med fokus på at sikre en bæredygtig udvikling af trafikken, herunder en effektiv og fremtidssikret infrastruktur i et visionært perspektiv. Der tages afsæt i Trafikmodellen, og udarbejdelsen sker i et tværsektorielt samarbejde med kommunens øvrige sektorer.

Relevant i forbindelse med:

EnergiMetropol Esbjerg

Boligområder

Centerområder

Erhvervsområder

Trafik

Tids- og rækkefølgeplan samt zoneforhold

Lokalområder