Visions- og Strategiplan 2012-16 for Esbjerg Lufthavn

Visions- og strategiplanen indeholder bl.a. ambitioner om at tiltrække mere passager- og fragttrafik.

Planen er bygget op som et skema med en oversigt over indsatsområder. Planen indeholder fire strategiske fokusområder:

  • Esbjerg Lufthavn skal være en attraktiv arbejdsplads. Dette er nødvendigt for at tiltrække og fastholde gode medarbejdere.
  • Effektivitet. Gode og velkvalificerede medarbejdere er en nødvendighed, for at lufthavnen kan være effektiv og dermed levere det bedste og billigste produkt til sine kunder.
  • Innovation. Innovation (nytænkning) kan på mange måder bidrage til effektivitet, f.eks. i form af nye arbejdsmetoder og procedurer. Kundernes krav og behov ændres løbende, og i den forbindelse er nytænkning nødvendig.
  • Branding. Begrebet branding dækker profilering og markedsføring. De tre ovennævnte punkter rummer tilsammen det produkt, som lufthavnen skal markedsføre sig på. Lufthavnens markedsføring retter sig mod alle former for kommerciel flyvning, dvs. passager- og fragtflyvning, nationalt og internationalt.  Den består hovedsagelig i direkte opsøgende arbejde, fordi der som regel er forholdsvis få potentielle aktører til et givet projekt. Markedsføringen omfatter dog også annoncering og pressearbejde. Desuden er det planen at deltage i relevante messer og udstillinger.

Relevant i forbindelse med:

Offentlige områder

Erhvervsområder

Støj

Tekniske anlæg i det åbne land

Trafik