Affald og spildevand

Esbjerg Kommune skal arbejde på at minimere affaldsmængderne og forureningen fra spildevand