Tids- og rækkefølge samt zoneforhold

I Esbjerg skal der altid være forskelligartede byggemuligheder